Indien jy ons wil help, kan jy ons help op die verskillende maniere:

1) Gebed
Plaas ons gemeente op jou gebedslys. Ons is baie opgewonde oor wat die Here besig is om te doen en oor wat die Here nog gaan doen in ons gemeente. Bid saam met ons.

2) Word deel
Een van die belangrikste kenmerke van `n Gemeente is die Lidmate. Jy kan help deur om lidmaat te word en so `n verskil te maak.

3) Kontak besonderhede
Indien jy weet van mense wat in Kaapstad / Durbanville area woon en nie tans betrokke in `n gemeente is nie, kan jy my hulle informasie deurgee. Ek sal hulle kontak en uitnooi om by die gemeente betrokke te raak.

4) Finansieel
Jy kan ons ook finansieel ondersteun.

Hier is ons bankbesonderhede:
Tygerberg Gesinskerk
ABSA Santyger
Tjekrekening 4068 9596 99