Jou Naam (verpligtend)

Jou E-pos (verpligtend)

Onderwerp

Jou Boodskap

Kom besoek ons gerus:
Tygerberg Gesinskerk
Laerskool Gene Louw se skoolsaal
Amanda Glen
Durbanville
7550

Skryf aan ons:
7 Fuchsia straat
Wellwaypark Oos
Durbanville
7550

Skakel ons by die kerk kantoor:
Tel: (021) 975 7566 (Kantoor)
Sel: 084 580 5740 (Ds. Johan)

Stuur vir Ds. Johan ‘n e-pos:
johan@gesinskerk.co.za

Tegniese hulp en/of navrae oor die webblad en/of preke:
Kontak gerus vir Riaan le Roux per e-pos.
riaan@gesinskerk.co.za