Visie 1000

Visie:

Dit is die Visie van Tygerberg Gesinskerk om `n Geestelike Tuiste vir die mense in en van ons tyd te skep.

Missie:

Om in liefde te leef teenoor God en ons naaste, terwyl ons dissipels maak, hulle doop en leer om alles te onderhou soos Christus beveel het

Doelwitte:

1) Ons wil Buitestaanders intrek

2) Ons wil hulle in Kontak bring met ander gelowiges

3) Ons wil hulle help om Geestelik te Groei

4) Ons wil hulle uitdaag om hulle Bediening te ontdek

5) En so die Here Eer bring in ons lewens.