Johan Delport - February 19, 2017

Deel 2 - Wat gaan dit my kos?

“Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. 67Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?” (Joh 6:66-67) Die Here vra nie BAIE nie, Hy vra ALLES! Dissipelskap Wat gaan dit my Kos? TEKS: Matt 13:44-50 en Matt 16:24-28 1) Ek moet agter Jesus WIL AANKOM “... as iemand agter My aan wil kom...” (Matt 16:24a) 2) Ek moet my KRUIS OPNEEM “... moet hy homself verloën, sy kruis opneem...” (Matt 16:24b) 3) Ek moet Jesus VOLG “... en My volg.” (Matt 16:24c) 4) Ek moet alles AGTERLAAT “Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.” (Luk 9:62) “Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. 69En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is.” (Joh 6:68-69)

From Series: "Dissipelskap - Volg My 2017"

More Messages

Powered by Series Engine