Teologiese Beginsels

 • Tygerberg Gesinskerk is `n Baptiste Gemeente.
 • Teologies streef ons daarna om Christelik-evangelies te wees.
 • Ons is nie Gereformeerd-Calvinisties of Pinkster-Charismaties nie.
 • Ons onderskryf die Bybelse leer van die Drie-Eenheid – Vader, Seun en Heilige Gees
 • Ons glo dat Jesus self ook God is en dat Hy ‘n volmaakte verlossing bewerk het.
 • Hy is die enigste weg. Hy staan sentraal.
 • Ons glo Jesus is die Weg, die Waarheid en die Lewe en dat niemand na die Vader kom behalwe deur Hom nie.
 • Ons glo dat al 66 boeke van die Bybel die Woord van God is.
 • Ons glo dat God Homself en sy wil in die Woord aan ons openbaar.
 • Ons glo dat die kerk uit gelowiges bestaan.
 • Geloof in die Here Jesus en bekering tot Hom is vir ons belangrik.
 • Ons wil graag al ons lidmate tot geloofsekerheid lei en hulle help om geestelik te groei.
 • Ons glo dat die doop en die nagmaal slegs aan gelowiges bedien mag word.
 • Ons glo dus aan die doop van gelowiges na bekering.
 • Doop is egter nie ‘n vereiste vir lidmaatskap nie.

Bybel Belydenis

Dit is my Bybel,
Ek is wat dit sê ek is,
Ek het wat dit sê ek het,
Ek kan doen wat dit sê ek kan doen.

Met my mond bely ek,
Met my hart glo ek,
Dat Jesus, die Here is.